searchbotton
 Sama Guidance School No.2
 Islamic Azad University,Khorasgan Branch.
تازه ترین اعلانات
۱۳۹۳    ماه    اسفند    ۱۵    : امروز
خوشبختی یعنی قلبی را نشکنی ، دلی را نرنجانی ،آبرویی را نریزی و دیگران از تو آسیبی نبینند
برگزاری چهارمین جلسه آموزش خانواده new33
ارسال شده توسط : مرتضی رضا پور  درساعت : ۱۲:۲۲  تاریخ : ۴ / ۱۲ / ۱۳۹۳

موفقیت دانش آموز در رشته ورزشی
ارسال شده توسط : مرتضی رضا پور  درساعت : ۱۱:۱  تاریخ : ۳ / ۱۲ / ۱۳۹۳

بودجه بندی و زمان آزمون پیشرفت تحصیلی[تکمیلی]
ارسال شده توسط : مرتضی رضا پور  درساعت : ۱۴:۱۵  تاریخ : ۲ / ۱۲ / ۱۳۹۳

امتحانات اسفند ماه هشتم
ارسال شده توسط : مرتضی رضا پور  درساعت : ۱۱:۲۷  تاریخ : ۲ / ۱۲ / ۱۳۹۳

امتحانات اسفند ماه هفتم[تکمیلی]
ارسال شده توسط : مرتضی رضا پور  درساعت : ۱۱:۱۹  تاریخ : ۲ / ۱۲ / ۱۳۹۳

مشاهده همه اعلانات
آمار بازدید کنندگان
۱۴ : آنلاین
۶۴ : امروز
۹۰ : دیروز
۳۰۷۱۵۶ : تعداد کل

معاونت امور سما،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان،اصفهان،ایران   1391-1387